Profetens rättigheter del 1

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Introduktion till ämnet.

Vad det innebär att tro vår profet (salalahu aleyhi wa salam).

Hans universella och allomfattande budskap.

Några av de mirakel med vilka Allah stärkte honom.

Samt andra frågor.

Kategorier