Profetens rättigheter del 2

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Vad det innebär att tro vår profet (salalahu aleyhi wa salam).

Tron på att han är det sista av sändebud.

Profeten har fullt ut förmedlat budskapet.

Samt andra frågor.

Kategorier