PRÖVNINGAR OCH PROBLEM. Del 10. Jesus återkomst... Imam at-Tirmidhî [kitâb-ul-fitnah].

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Föreläsningens Innehåll:Bismillah.

PRÖVNINGAR OCH PROBLEM.

Något vi ser mycket av i världen idag.

.

.

Denna serie tar upp hadither från profeten [sallâ Allahu ´alayhi wa sallam] i detta ämne.

Vi läser från Imam at-Tirmidhis bok"kitâb-ul-fitn".

Del 10 tar bland annat upp: Jesus återkomst och vad som händer då Antiktist [ad-Dadjâl]mm.

Föreläsare är broder Abdul Wadud.

Examinerade från det Islamiska Universitetet i al-Medinah med rekommendationer från de lärda.

PRÖVNINGAR OCH PROBLEM DEL 10.

Imam at-Tirmidhi.

Jesus återkomst

Kategorier