PRÖVNINGAR OCH PROBLEM. Del 9. Hur utses en ledare [Khalifah]? Hadither om Mehdi mm. Imam at-Tirmidh

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Föreläsningens Innehåll:Bismillah.

PRÖVNINGAR OCH PROBLEM.

Något vi ser mycket av i världen idag.

.

.

Denna serie tar upp hadither från profeten [sallâ Allahu ´alayhi wa sallam] i detta ämne.

Vi läser från Imam at-Tirmidhis bok"kitâb-ul-fitn".

Del 9 tar bland annat upp: Hur utses en ledare [Khalifah] i Islam?

Att tala illa om ledare offentligtHadither om Mehdi mm.

Föreläsare är broder Abdul Wadud.

Examinerade från det Islamiska Universitetet i al-Medinah med rekommendationer från de lärda.

PRÖVNINGAR OCH PROBLEM DEL 9.

Imam at-Tirmidhi.

Ledarskap

Kategorier