PRÖVNINGAR OCH PROBLEM. Del 7. Kapitel 31. Att dyrka Allah i svåra tider. När kunskapen förvinner. D

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Föreläsningens Innehåll:Bismillah.

PRÖVNINGAR OCH PROBLEM.

Något vi ser mycket av i världen idag.

.

.

Denna serie tar upp hadither från profeten [sallâ Allahu ´alayhi wa sallam] i detta ämne.

Vi läser från Imam at-Tirmidhis bok"kitâb-ul-fitn".

Del 7 tar bland annat upp: Dygden av att dyrka Allah i svåra tiderFaran av att vara delaktig i konflikter mellan muslimerMarionett-dockor som dödar och inte vet varför Några av domedagens tecken:Kunskapen försvinner Otukt och alkohol blir vanligtVarje tid som kommer är värre än den som var innanHur vissa muslimer kommer att straffas för att de dricker alkohol och lyssnar på sångerskorHur nära domedagen ärmmFöreläsare är broder Abdul Wadud.

Examinerade från det Islamiska Universitetet i al-Medinah med rekommendationer från de lärda.

PRÖVNINGAR OCH PROBLEM DEL 7.

Imam at-Tirmidhi.

Mycket dödande.

Lite kunskap mm.

Kategorier