PRÖVNINGAR OCH PROBLEM. Del 6. Tålamod, hur länge!? Den "arabiska våren" och upprpr. mm. Imam at-Tir

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Föreläsningens Innehåll:Bismillah.

PRÖVNINGAR OCH PROBLEM.

Något vi ser mycket av i världen idag.

.

.

Denna serie tar upp hadither från profeten [sallâ Allahu ´alayhi wa sallam] i detta ämne.

Vi läser från Imam at-Tirmidhis bok"kitâb-ul-fitn".

Del 6 tar bland annat upp: Orättvisa makthavare som tar folkets rättigheter.

Hur ska vi reagera?

Tålamod med orättvisor.

Hur länge?

Arabiska våren och upprorRättvisa skipasmm.

Föreläsare är broder Abdul Wadud.

Examinerade från det Islamiska Universitetet i al-Medinah med rekommendationer från de lärda.

PRÖVNINGAR OCH PROBLEM DEL 6.

Imam at-Tirmidhi.

Orättvisa makthavare mm.

Kategorier