PRÖVNINGAR OCH PROBLEM. Del 14. Sista delen. Att hålla fast vid sunnah och förhållandet med tyrannis

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Föreläsningens Innehåll:Bismillah.

PRÖVNINGAR OCH PROBLEM.

Något vi ser mycket av i världen idag.

.

.

Denna serie tar upp hadither från profeten [sallâ Allahu ´alayhi wa sallam] i detta ämne.

Vi läser från Imam at-Tirmidhis bok"kitâb-ul-fitn".

Del 14 tar bland annat upp: Tyranniska ledare och hur man skall förhålla sig till dem på ett korrekt sätt.

Hur ska vi förstå texterna om att inte gå till makthavarna?

Att hålla fast vid sunnah mm.

Föreläsare är broder Abdul Wadud.

Examinerade från det Islamiska Universitetet i al-Medinah med rekommendationer från de lärda.

PRÖVNINGAR OCH PROBLEM DEL 14.

Imam at-Tirmidhi.

Tyranniska ledare och att hålla fast vid sunnah

Kategorier