PRÖVNINGAR OCH PROBLEM. Del 8. Kapitel 41. Rätt förståelse räddar dig från villfarelse. Domedagens t

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Föreläsningens Innehåll:Bismillah.

PRÖVNINGAR OCH PROBLEM.

Något vi ser mycket av i världen idag.

.

.

Denna serie tar upp hadither från profeten [sallâ Allahu ´alayhi wa sallam] i detta ämne.

Vi läser från Imam at-Tirmidhis bok"kitâb-ul-fitn".

Del 8 tar bland annat upp: Vikten av att ha rätt förståelse av Islam De tre första generationerna är de bästa Några av domedagens tecken: Fallet av det persiska och det bysantinska riket Falska profeter mmFöreläsare är broder Abdul Wadud.

Examinerade från det Islamiska Universitetet i al-Medinah med rekommendationer från de lärda.

PRÖVNINGAR OCH PROBLEM DEL 8.

Imam at-Tirmidhi.

Kategorier