Riyâdh-us-Sâlihîn 103

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Boken Riyâdh-us-Sâlihîn skriven av imam an-Nawawî skrevs som en vägledning för muslimerna.

:KITAB AL- ADAB KAPITLET OM ETIKKapitel 84 Al-haya blyghet och att skämmas för att göra dåliga saker.

Kapitel 85 Vikten av att bevara hemligheter.

Talare ´Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.

Kategorier