Riyâdh-us-Sâlihîn del 102

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Boken Riyâdh-us-Sâlihîn skriven av imam an-Nawawî skrevs som en vägledning för muslimerna.

Kapitel 81 83Författaren tar upp hadither om att en muslim inte ska vara maktlysten.

Vikten av att folk i ledande positioner har bra människor runt sig.

Talare´Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.

Kategorier