Riyâdh-us-Sâlihîn del 101

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Boken Riyâdh-us-Sâlihîn skriven av imam an-Nawawî skrevs som en vägledning för muslimerna.

Denna föreläsning handlar om :Kapitel 80Författaren tar upp hadither om lydnad till dem som är i auktoritet över muslimer.

Talare´Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.

Kategorier