Riyâdh-us-Sâlihîn del 100

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Boken Riyâdh-us-Sâlihîn skriven av imam an-Nawawî skrevs som en vägledning för muslimerna.

Denna föreläsning handlar om :Kapitel 79Den rättvise ledaren.

Vikten av rättvisa i islam.

Hadithen om de sju som skuggas på domedagen.

Varför finns det orättvisa ledare och vad kan man göra åt det?

Är uppror tillåtet i islam?

En mycket viktig föreläsning med´Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.

Kategorier