Riyâdh-us-Sâlihîn del 150

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Boken Riyâdh-us-Sâlihîn skriven av imam an-Nawawî skrevs som en vägledning för muslimerna.

Denna föreläsning handlar om:

  • Faran av baktal.
  • Vad är dess definition?
  • Faran av att kränka och vanhedra sin broder.
  • Orsaker till baktal.
  • Förbudet att sitta med baktalare.
  • Hur gör man tawbah från baktal?

Kategorier