Riyâdh-us-Sâlihîn del 151

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Boken Riyâdh-us-Sâlihîn skriven av imam an-Nawawî skrevs som en vägledning för muslimerna.

Denna föreläsning handlar om:

  • Vid vilka tillfällen är det tillåtet att baktala en person?
  • Faran av namima/svaller.

Kategorier