Riyâdh-us-Sâlihîn del 152

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Boken Riyâdh-us-Sâlihîn skriven av imam an-Nawawî skrevs som en vägledning för muslimerna.

Denna föreläsning handlar om:

  • Fördömandet av att vara falsk och att ha två ansikten.
  • Faran av lögn.
  • Förklaring på den långa hadithen om olika straff i Barsakh.
  • Faran av att lämna bönen, ränta och zina.

Kategorier