Riyâdh-us-Sâlihîn del 159

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Viktiga punkter tas upp i denna föreläsning såsom:

  • Förbudet av att förhala återbetalning av skulder.
  • Förbudet av att ta tillbaka gåvor.
  • Förbudet av att missbruka de föräldrarlösa barnens egendom,
  • De sju förödande synderna.
  • Det stränga förbudet av att handla med ränta.

Kategorier