Riyâdh-us-Sâlihîn del 160

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Denna föreläsning tar upp viktiga punkter såsom:

  • Förbudet av ögontjäneri [riya].
  • Vad som felaktigt uppfattas som riya.
  • Att sänka sin blick.

Kategorier