Riyâdh-us-Sâlihîn del 97

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Boken Riyâdh-us-Sâlihîn skriven av imam an-Nawawî skrevs som en vägledning för muslimerna.

Denna föreläsning handlar om förklaring på Kapitel 74Vikten av att vara vänlig, eftertänksam och att inte stressa i sitt agerande.

Att utföra sin dyrkan på bästa sätt, samt sina värdsliga angelägenheter.

Att underlätta för folk och att inte komplicera saker och ting.

En mycket viktig föreläsning med Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.

Kategorier