Riyâdh-us-Sâlihîn del 98

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Boken Riyâdh-us-Sâlihîn skriven av imam an-Nawawî skrevs som en vägledning för muslimerna.

Denna föreläsning handlar om :Kapitel 75–76Att vara överseende och förlåtande med folk som beter sig dåligt.

Vikten av denna egenskap då man kallar till Allah.

Att inte vara självisk.

Att vara förlåtande mot sin släkt.

En mycket viktig föreläsning med Abdul Wadud, examinerad från hadith-fakultetet vid Islamiska Universitet i Medinah.

Kategorier