SAHE TARGEB WA TARHEB- HANDEL DEL 1

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah!Utvalda hadither från mästerverket ” Targheb wa tarheb” som skrevs av Imam al Hafidh Abdul-Adhim al Mundhiri som föddes år 581 hidjri.

(Rahimahullah)Boken ”Targheb wa Tarheb” är ett urval hadither i olika ämnen inom islam, författarens upplägg är att nämna hadither som uppmanar till goda gärningar och nämner dess dygd i ett kapitel och sedan följa upp det med att nämna faran av att inte göra dessa gärningar, eller faran av en viss synd.

Vi baserar oss i denna genomgång på det trycket av boken som Sheyk Albani (Rahimahullah) granskat och särskilt alla autentiska hadither i egna volymer.

Denna föreläsning handlar om:KAPITLETT OM HANDEL DEL 1Hadither om dygden av att arbeta och att vara självförsörjande.

Haditen om att förmidagen är dagens mest välsignade tid.

Hadither om att inte vara besatt av pengar och att göra det till sitt viktigaste mål.

Kategorier