SAHE TARGEB WA TARHEB- HANDEL DEL 2

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah!Utvalda hadither från mästerverket ” Targheb wa tarheb” som skrevs av Imam al Hafidh Abdul-Adhim al Mundhiri som föddes år 581 hidjri.

Boken ”Targheb wa Tarheb” är ett urval hadither i olika ämnen inom islam, författarens upplägg är att nämna hadither som uppmanar till goda gärningar och nämner dess dygd i ett kapitel och sedan följa upp det med att nämna faran av att inte göra dessa gärningar, eller faran av en viss synd.

Vi baserar oss i denna genomgång på det trycket av boken som Sheyk Albani granskat och särskilt alla autentiska hadither i egna volymer.

Denna föreläsning handlar om:KAPITLETT OM HANDEL DEL 2Vikten av att ens uppehälle och inkomst endast ska vara från halal och faran av att tjäna och leva på haram pengar.

Kategorier