Seminarium om god karaktär, Stockholm 2014. Del 1

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Ett seminarium om god karaktär hölls i Stockholm i April 2014.

Föreläsare är vår broder Abdul Wadud samt vår ärade gästföreläsare broder ´Abdul Halîm, också känd som Abû Bilâl, Abû Hanâ'.

Må Allah bevara dem och välsigna dem.

Seminariet tar upp vad god karakär är och tar upp exempel från profeten Muhammed sallâ Allahu alayhi wa sallam.

Del 1 handlar bland annat om vad karaktär är språkligt och enligt islam.

Samt vad god karakär är för något, med mera.

Seminarium om god karaktar.

Del 1

Kategorier