Seminarium om god karaktär, Stockholm 2014. Del 2. Hur man ska förbättra sin karaktär.

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Ett seminarium om god karaktär hölls i Stockholm i April 2014.

Föreläsare är vår broder Abdul Wadud samt vår ärade gästföreläsare broder ´Abdul Halîm, också känd som Abû Bilâl, Abû Hanâ'.

Må Allah bevara dem och välsigna dem.

Seminariet tar upp vad god karakär är och tar upp exempel från profeten Muhammed sallâ Allahu alayhi wa sallam.

Del 2 handlar om dålig karaktär och hur man kan förbättra den.

Seminarium om god karaktar.

Del 2.

Kategorier