Tafsir al-Infitâr & al-Mutaffifîn del 1

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Tafsir al-Infitâr & al-Mutaffifîn del 1

Kategorier