Tafsir at-Takwîr

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Bismillah.

Tafsir at-Takwîr

Kategorier