Tafsir Djuz 'Amma 17

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Tafsir på surat ad-Duhah och surat as-Sharh

Kategorier