Tafsir Djuz 'Amma 18

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Tafsir på:
Surat at-Tiin
Surat al- Alaq

Kategorier