Tafsir Djuz 'Amma 19

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Tafsir på surat al-Qadr, Ödets natt och surat al- Bayinah
Den enorma dygden av Laylatul Qadr.

Kategorier