Tafsir Djuz 'Amma 20

Tafsir på surat az-Zalzalah, Jordbävningen.
Några av domedagens stora händelser.
Hur våra gärningar kommer att vägas på vågskålen.

Kategorier