Tafsir Djuz 'Amma del 21

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Sura 102 -103

Förklaringen på sura at-Takathur

En vacker sura som nämner människans besatthet av det värdsliga livet.

Faran av att distraheras av det värdsliga.

Vi studerar också förklaringen på sura al- A’ser

En av koranens kortaste kapitel men samtidigt ett av de mest omfattande kapitel.

Nycklarna till lycka och framgång.

Kategorier