Tafsir Djuz 'Amma del 22

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Sura 104–106

Tafsir på sura al-Humazah, al- Fil och Quraysh

Faran av baktal och att vara besatt av det värdsliga.

Några av de icke troendes egenskaper.

Berättelsen om elefanten.

Samt andra frågor.

Kategorier