Tafsir Djuz 'Amma del 23

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Tafsir på sura 107 – 109

Sura al-Mau’n

Ett kapitel där Allah varnar oss för förkastliga egenskaper.

Faran av ögontjäneri.

Vikten av att be i tid.

Sura al-Kawthar

Beskrivningen av denna otroliga flod i paradiset.

Sura al- Kafirun

Muslimens avståndstagande från otro i alla dess former.

Kategorier