Tafsir Djuz 'Amma del 3

En föreläsning av Abdulwadod Frank

i denna föreläsning förklarar vi den första delen av surat an-Nazi’at. Vers 1–33.

Denna sura lägger som föregående sura vikt vid att förankra tron på nästa liv.

Kategorier