Tafsir Djuz 'Amma del 4

En föreläsning av Abdulwadod Frank

i denna föreläsning förklarar vi den sista delen av surat an-Nazi’at och de första verserna från surat ’Abbasa.

Denna sura lägger som föregående sura vikt vid att förankra tron på nästa liv och några av de stora händelser som kommer att ske på domedagen.

Kategorier