Tafsir Surat al-Isra - Del 14

En föreläsning av Moosa Assal

Tafsir på Surat al-Isra

Vers 94 – 101:

  • Varför Allah skickade människor som sändebud och inte änglar.
  • Allah vägleder vem Han vill.
  • Allah kommer återuppliva alla.
  • Människan är snål i sin natur.
  • De nio tecken som Mosa fick.
     

Kategorier