Tafsir Surat al-Isra - Del 15

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Tafsir på Surat al-Isra (Sista delen)

Vers 102 – 111:

  • Faraos högmod och förtryck.
  • Hur Koranen uppenbarades.
  • Hur de troende ödmjukas och stärks av Koranen.
  • Allahs namn och egenskaper.
  • Ära och upphöj Allah.

Kategorier