Targhib wa Tarhib bönen del 1

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Kapitlet om bönen del 1

Dygden och belöningen i att göra adhan/kallet till bönen.

Kategorier