Targhib wa Tarhib bönen del 2

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Vad man säger då man hör adhan.

Att göra dua efter adhan.

Belöningen i att bygga moskéer.

Kategorier