Targhib wa Tarhib bönen del 10

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Kapitlet om att be bönen i des första tid.

Förmaningen att be samlingsbön.

Kategorier