Targhib wa Tarhib bönen del 11

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Kapitlet om att be i stora grupper.

Belöningen att be på en ödemark.

Dygden av att be isha och fadjr i samlingsbön.

Kategorier