Targhib wa Tarhib bönen del 12

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Klandrandet av den som inte ber i moskén.

Förträffligheten av att be frivillig bön i sitt hem.

Kategorier