Targhib wa Tarhib bönen del 13

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Belöningen av att invänta en bön.

Vikten av att be fadjr och ’aser på dess tid.

Dygden av att sitta kvar efter fadjr för att minnas Allah.

Dhikr med enorm belöning vid fadjr och ’aser.

Kategorier