Targhîb wa Tarhîb Fredagsbönen del 1

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Kapitlet om fredagsbönen 
Belöningen av att be fredagsbönen.
Förträffligheten av fredagen.

Kategorier