Targhîb wa Tarhîb Fredagsbönen del 2

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Kapitlet om fredagsbönen 
Belöningen av att be fredagsbönen.
Hadither om när ens dua accepteras under fredagen.
Bestämmelser kring att göra ghusl på fredagen.
Vikten av att komma tidigt till fredagsbönen.
Faran av att utan orsak lämna fredagsbönen.
Faran av att tala under fredagspredikan.
Dygden av att läsa surat al-Kahf fredagen.

Kategorier