Targhîb wa Tarhîb Sadaqah del 1

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Kapitlet om sadaqah 
Vikten av att betala sin zakat.
Nyttorna med att betala zakat.

Kategorier