Targhîb wa Tarhîb Sadaqah del 2

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Kapitlet om sadaqah 
Faran av att inte betala sin zakat.
De olika straff som nämnts för den som håller tillbaka sin zakat.

Kategorier