Targhîb wa Tarhîb Sadaqah del 3

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Förbudet av att tigga.

Undantag då man får fråga folk om hjälp.

Kategorier