Targhîb wa Tarhîb Sadaqah del 4

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Förbudet av att tigga.

Undantag då man får fråga folk om hjälp.

Vikten av att vara oberoende och självständig.

Att vara nöjd med det Allah givit en.

Vikten av att jobba för att tjäna sitt uppehälle.

Kategorier