Targhîb wa Tarhîb Koranens dygd del 2

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Kapitlet om koranen.

I denna föreläsning går vi igenom den enorma belöningen som finns i att läsa och lära sig Koranen.

Hur Koranen kommer att medla för dess folk på domedagen.

Koranens folk är Allahs utvalda tjänare.

Hur folket av Koranen stiger i nivåer och äras i kommande liv.

Önskan att kunna Koranen.

Änglarna behagas och stiger ner till dem som läser Koranen.

Belöningen av att ens barn lär sig Koranen.

Kategorier