Targhîb wa Tarhîb Koranens dygd del 3

En föreläsning av Abdulwadod Frank

Kapitlet om koranen.

Belöningen av att göra sudjud tilawa.

Vikten av att ständigt repetera det man memorerat från Koranen.

Vikten av att försköna sin röst med Koranen.

Vackra uttalanden om Koranen.

Kategorier